Uusfilologinen yhdistys

Uusfilologinen yhdistys perustettiin vuonna 1887. Yhdistys pyrkii kokouksillaan, esitelmätilaisuuksillaan ja julkaisuillaan edistämään lähinnä saksaan, englantiin ja romaanisiin kieliin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja näiden aineiden korkeakouluopintoja.

Yhdistyksen jäsenet ovat tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia. Jäsenmäärämme on noin 100.

Yhdistyksen vuosipäivä on 15. maaliskuuta (Friedrich Diezin syntymäpäivä vuonna 1794). Yhdistyksen säännöt löytyvät PDF icontäältä.

Puheenjohtaja
Prof. Päivi Pahta
Varapuheenjohtajat
Prof. Meri Larjavaara
Prof. Christopher Schmidt

Toimitussihteeri
FM Marja Ursin
Sihteeri
FT Carla Suhr
Rahastonhoitaja
FT Carla Suhr

Tapahtumia

To 27.9. klo 16:15, Metsätalon sali 9, 3.krs

Prof. Eeva Sippola (Helsingin yliopisto):
"Globaaleja ja amerikkalaisia näkökulmia espanjan morfosyntaktiseen variaatioon"

Kokous on valitettavasti peruutettu.

To 25.10. klo 16:15, Metsätalon sali 9, 3. krs

Prof. Tuomo Hiippala (Helsingin yliopisto):
"Senaatintorin kielimaisema sosiaalisessa mediassa"

 

 

To 29.11. klo 16:15, Metsätalon sali 9, 3. krs

FD Hanna Acke (Åbo Akademi):
"Wer hat Angst vorm Gendersternchen? Geschlechtergerechter Sprachgebrauch in Deutschland"