Uusfilologinen yhdistys

Uusfilologinen yhdistys perustettiin vuonna 1887. Yhdistys pyrkii kokouksillaan, esitelmätilaisuuksillaan ja julkaisuillaan edistämään lähinnä saksaan, englantiin ja romaanisiin kieliin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja näiden aineiden korkeakouluopintoja.

Yhdistyksen jäsenet ovat tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia. Jäsenmäärämme on noin 100.

Yhdistyksen vuosipäivä on 15. maaliskuuta (Friedrich Diezin syntymäpäivä vuonna 1794).

Puheenjohtaja
Prof. Päivi Pahta
Varapuheenjohtajat
Prof. Meri Larjavaara
Prof. Christopher Schmidt

Toimitussihteeri
FM Marja Ursin
Sihteeri
FT Carla Suhr
Rahastonhoitaja
FT Carla Suhr

Tapahtumia

To 25.1. klo 16:15, Metsätalon sali 7, 3.krs
Prof. Matti Peikola (Turun yliopisto):
"Näkökulmia paratekstien kansankielistymiseen ja transmissioon myöhäiskeskiajan Englannissa"

To 15.2. klo 16:00, Metsätalon sali 7, 3. krs 

Siirretty torstaille 22.2. klo 16:00, Metsätalon sali 7, 3. krs
FT Soili Hakulinen (Tampereen yliopisto) ja Prof. Meri Larjavaara (Åbo Akademi):
"Kaksi diskurssitraditiota yhdessä genressä: juristeille kirjoitettuja kirjeitä"

Tämä kokous on myös yhdistyksen vuosikokous.

 

 

To 15.3. klo 16:15, Metsätalon sali 7, 3. krs
Nuoret tutkijat:
Linda Nurmi (Helsingin yliopisto): "Vapaan suoran esityksen kieliopilliset, semanttiset ja ko(n)tekstuaaliset piirteet"
Henna Paakki (Helsingin yliopisto): "Normatiivisuus englannin kielen puhumisessa"
Marjukka Heinonen (Åbo Akademi): "Multimodaalinen analyysimalli oopperan tekstittämisen tutkimukseen. Kirjallisia johtoaiheita Wagnerin Nibelungin sormus -tetralogiassa ja niiden tulkinta suomenkielisessä tekstilaitekäännöksessä"
Kokouksen jälkeen klo 18:30 vietetään yhdistyksen vuosijuhlaa. 

To 15.3. klo 19 Uusfilologisen yhdistyksen vuosijuhla
Juhlapuhujana FT Simo Määttä (Helsingin yliopisto)

Lisätietoja tulee myöhemmin.

To 26.4. klo 16:15, Metsätalon sali 7, 3. krs
Prof. Christopher Schmidt (Åbo Akademi):
"Die Kunst das Nichtgesagte zu sagen: crossmediale Markenführung frame-semantisch betrachtet"