Neuphilologische Mitteilungen

Föreningens tidskrift Neuphilologische Mitteilungen (ISSN 0028-3754) är en referee-publikation som grundades år 1899 och utkommer två gånger per år.

Redaktion
Prof. Päivi Pahta, engelsk filologi (Tammerfors universitet)
Prof. Meri Larjavaara, romansk filologi (Åbo Akademi)
Prof. Christopher Schmidt, germansk filologi (Åbo Akademi)

Sakkunniga
romansk filologi:
Leena Löfstedt (Center for Medieval and Renaissance Studies, University of California at Los Angeles)
Timo Riiho (Helsingfors universitet)
Elina Suomela-Härmä (Helsingfors universitet)
Martin Glessgen (Universität Zürich/Ecole pratique des hautes études)
Luis García Fernández (Universidad Complutense de Madrid)
engelsk filologi:
Leena Kahlas-Tarkka (Helsingfors universitet)
Matti Peikola (Åbo universitet)
Minna Palander-Collin (Helsingfors universitet)
Colette Moore (University of Washington)
Hendrik De Smet (KU Leuven)
germansk filologi:
Jarmo Korhonen (Helsingfors universitet)
Irma Hyvärinen (Helsingfors universitet)
Henrik Nikula (Åbo universitet)
Albrecht Greule (Universität Regensburg)
Michael Prinz (Universität Zürich)

Bidrag och publikationer avsedda för recension sändes till
redaktionssekreteraren
Marja Ursin
Nyfilologiska föreningen
PB 24 (Unionsgatan 40)

00014 Helsingfors universitet

Beställningar av publikationen sändes till 
sekreteraren
Carla Suhr
Nyfilologiska föreningen
PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Medlemsavgiften innefattar tidskriften. För icke-medlemmar är årgångspriset 40 € (inhemska beställningar) eller 80 € (utländska beställningar).