Neuphilologische Mitteilungen

Yhdistyksen aikakauslehti Neuphilologische Mitteilungen (ISSN 0028-3754), joka alkoi ilmestyä v. 1899, on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä referee-julkaisu. Lehti on indeksoitu seuraaviin indeksi- ja abstraktijulkaisuihin: Linguistic Bibliography, Linguistics Abstracts Online, MLA International Bibliography, The Year’s Work in Modern Language Studies ja Ulrich's Web. Lehti on luokiteltu tasolle 2 (johtava) Julkaisufoorumissa.

Lehden viimeiseksi ilmestynyt numero on vuosikerran 118 (2017) numero 1.

PDF iconVuosikerran 117 (2016) sisällysluettelo

Käsikirjoituksissa pyydetään noudattamaan kirjoituskielen mukaisia kirjoitusohjeita: englanti, ranska, saksa.

Toimittajat

Prof. Päivi Pahta, englantilainen filologia (Tampereen yliopisto)
Prof. Meri Larjavaara, romaaninen filologia (Åbo Akademi)

Prof. Christopher Schmidt, germaaninen filologia (Åbo Akademi)

Toimitusneuvosto
romaaninen filologia:

Leena Löfstedt (Center for Medieval and Renaissance Studies, University of California at Los Angeles)
Timo Riiho (Helsingin yliopisto)
Elina Suomela-Härmä (Helsingin yliopisto)
Martin Glessgen (Universität Zürich/Ecole pratique des hautes études)
Luis García Fernández (Universidad Complutense de Madrid)
englantilainen filologia:
Leena Kahlas-Tarkka (Helsingin yliopisto)
Matti Peikola (Turun yliopisto)
Minna Palander-Collin (Helsingin yliopisto)
Colette Moore (University of Washington)
Hendrik De Smet (KU Leuven)
germaaninen filologia:
Jarmo Korhonen (Helsingin yliopisto)
Irma Hyvärinen (Helsingin yliopisto)
Henrik Nikula (Turun yliopisto)
Albrecht Greule (Universität Regensburg)
Michael Prinz (Universität Zürich)

Käsikirjoitukset ja arvosteltavaksi lähetettävät julkaisut:
Toimitussihteeri
Marja Ursin
Uusfilologinen yhdistys
PL 24
00014 Helsingin yliopisto
puh. (0)2941 22565 

Jäsentilaukset, muut tilaukset ja laskutus:
Sihteeri
Carla Suhr
Uusfilologinen yhdistys 
PL 24
00014 Helsingin yliopisto
puh. (0)2941 23517

Uusfilologisen yhdistyksen jäsenmaksu (35/15 €) sisältää lehden vuositilauksen. Muille kuin jäsenille lehden vuosikerran kotimainen tilaushinta on 40 € ja ulkomainen 80 €.